Kağıt Falı

KÂĞIT FALI
Üzerinde çeşitli şekil ve sembol bulunan kâğıtların muhtelif tekniklere göre açılıp dağıtılması ile ortaya çıkan sonucun yorumlanması işidir. Bu da iskambil kâğıtlarıyla ve özel olarak üretilmiş Tarot kâğıtlarıyla yapılanı olmak üzere, iki çeşittir:
a) İskambil Falı
İlk defa 16. yüzyılda çıktığı görülen çok meşhur ve her zaman da çağdaş olan fal şeklidir denilebilir. Fransız Kralı 6. Charles’ı eğlendirmek için çizdiği söylenen İskambil kâğıtları, Tarot katlarının sulandırılmış şekli sayılmaktadır. Tarot kartlarına yakıştırılan kozmik yani evrensel anlam veya metafizik değer, normal oyun kartlarında bulunmaz. İskambil falı zaten kişinin kimliğini ortaya çıkartmak veya ruhsal portresini çizmek gibi amaçlar taşımaz. Tek gayesi ve işlevi geleceği açıklamaktır. Bunu yapabilmek için de 52 kâğıttan oluşan destedeki kartlara birer anlam vererek, bunları bir araya getirip yorumlamak gerekir. Her fal da olduğu gibi bunda da falcının pratik zekâsı ile karşısındakinin psikolojisini tartmak oldukça önemlidir.
b) Tarot Falı
Ülkemizde de son yıllarda epeyi meşhur olan ve bir ara her TV ekranında görebileceğimiz kadar yaygınlaşan ve hatta bazı gazetelerin, dergilerin promosyon olarak verdiği şekillerden oluşan Tarot kağıtları ile yapılan faldır. İskambil kâğıtlarına kaynaklık ettiğini yukarıda kaydetmiştik ama bunun tersini söyleyenler de var. Tarot kâğıtlarının çıkış tarihi 14. yüzyıl olarak bilinmekte ve buna da o tarihten kalma olduğunu söyleyen Tarot desteleri kaynak olarak gösterilmektedir. Yine bazıları bunların Çin’den veya Hindistan’dan Çingeneler tarafından Avrupa’ya getirildiğini, bazıları da Mısır’dan getirildiğini iddia etmektedir. Mısır’dan geldiğini söyleyenler, bunun eski bir tanrı olan Toth’un kitabının özetlenmiş şekli olduğunu da tezlerine ekler. Tarot kâğıtlarının falcılıkta kullanılması, 18. yüzyılda başlamıştır. Bugün en çok kullanılanı 78’li destelerdir.
Tarot ile ilgilenenler ona çeşitli anlamlar ve değerler vermişlerdir. Bazıları için sadece bir fal aracı sayılmasına karşılık, bazıları içinde o, ruhani bir yolculuğun anahtarı olarak değerlendirilir.

Filed Under Kağıt Falı

Comments

Got something to say?

  • Sayfalar

  • sayaç